• +48 781 214 433
 • kontakt@wtd-company.com
 • pslowik.wtd@gmail.com

OFERTA

Głównie zajmujemy się obróbką stali, metali kolorowych i tworzyw sztucznych przez:

 • Toczenie
 • Frezowanie
 • Wiercenie
 • Gwintowanie
 • Szlifowanie
 • Przygotowanie półfabrykatów do dalszej obróbki ( wałki, pręty, kostki, kształtowniki)
 • Przecinanie przecinarką taśmowa
 • Obróbka wielkogabarytowa
 • Obróbkę ślusarską, gratowanie
 • Obróbkę plastyczną (gięcie drutu, prętów, rur, profili, tłoczenie, gięcie blachy)
 • Spawanie
 • Tworzenie programów sterujący dla maszyn CNC głównie sterowanie FANUC i tokarek 2-4 osiowych wraz z uzbrojeniem głowicy narzędziowej.
 • Usługa pakowania wyrobów gotowych (przekazywanych do przedsiębiorstwa)

WTD wykonuje elementy z powierzonej dokumentacji technicznej, szkiców, rysunków itp. Przedsiębiorstwo sprosta z wyprodukowaniem elementu powierzonego jako wzór.

Warsztat Tworzenia Detali jest odpowiednio przygotowany do obróbki pojedynczej części oraz do wykonania serii danego produktu. Działalność firmy obejmuje również regenerację zużytych podzespołów  budowy maszyn i urządzeń oraz tworzy nowe zastępcze według indywidualnego projektu